ONTWIKKELING,

VERZORGING EN OPVOEDINGSVAARDIGHEDEN

 

 

ONDERSTEUNING OP

DIVERSE LEEFGEBIEDEN

VOOR OUDER(S) EN KIND

.............................................

ONTWIKKELING,

VERZORGING EN

OPVOEDINGSVAARDIGHEDEN

Boriz biedt naast intensieve ambulante begeleiding op de verschillende leefgebieden een speciaal traject voor moeder (vader) en kind. In dit traject wordt naast de vaste persoonlijk begeleider een pedagoog betrokken. De pedagoog biedt specifieke ondersteuning op het gebied van de ontwikkeling en verzorging van het kind,

evenals de opvoedingsvaardigheden van de moeder (vader). Gedurende de ondersteuning gelden de wensen en behoeften van moeder (vader) als uitgangspunt

en staat de veiligheid en welzijn van het kind centraal.

 

De pedagoog onderhoudt samen met moeder (vader) intensief contact met diverse betrokken instanties, zoals een verloskundige praktijk, de kraamzorg, het consultatiebureau en de POP poli. Indien nodig wordt in overleg met Bureau

Jeugdzorg gekeken naar extra ondersteuning aan moeder (vader) en kind. Als blijkt

dat een andere vorm van ondersteuning wenselijk of noodzakelijk is dan zal Boriz

samen met moeder (vader) in overleg gaan met de Jeugdbescherming in de regio

waar de moeder woonachtig is.

 

 

Voor meer informatie en/of advies kan contact worden opgenomen met Syb Kops of bellen naar 06  460 159 05

................................................

BORIZ & BABY

........................................................................................................................................................................................

 

................................................

 

 Bezoekadres: Kerkstraat 20 Velp 6883 HT Velp (Gld )  –   Postadres: Postbus 2179 6802 CD Arnhem   –   Tel: 026 – 8441435 –   Mail: info@boriz.nu

...............................................................................................................................................................