Boriz is opgericht vanuit de overtuiging dat het bieden van begeleiding niet enkel beter, maar ook anders kan. Ieder persoon beschikt over kwaliteiten en mogelijkheden. Door te investeren in het contact met de cliënt en zich niet enkel te richten op de problematiek en tekortkomingen, worden uitdagingen aangegaan en doelen bereikt.

 

Wij werken met een ervaren, enthousiast en gedreven team van ambulant begeleiders. De begeleiders zijn HBO geschoold en hebben ruime kennis en ervaring in het begeleiden van jongeren en volwassenen met een lichtverstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Wij vinden het belangrijk dat de eigen kennis, kwaliteiten en ervaringen in het werk met elkaar worden gedeeld.

 

Boriz beschikt over een orthopedagoog die meedenkt bij complexe problematiek en casuïstiek. Er is een nauwe samenwerking met een zelfstandig gevestigde GZ psycholoog ten behoeve van diagnostiek, psychologisch onderzoek en onder andere EMDR therapie. Wij bieden diverse trainingen, op maat ontwikkeld en afgestemd per cliënt.

 

Boriz biedt informatie, advies en begeleiding op de verschillende leefgebieden van de cliënt en kent hierdoor een breed karakter. Niets is bij Boriz vanzelfsprekend, iedere vraag is een uitdaging.

................................................

BORIZ & WIJ

........................................................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................................................

 

MISSIE

................................................

Boriz wil kwetsbare jongeren en volwassenen met een complexe hulpvraag intensief ondersteunen in het meer bewust richting geven aan hun eigen leven. De individuele kwaliteiten gelden als uitgangspunt met als doel het vergroten van de zelfstandigheid en zelfontplooiing. Bewust ervaren is bewuster kiezen.

........................................................................................................................................................................................

 

VISIE

................................................

Boriz heeft als doel een laagdrempelige en transparante organisatie te zijn. Boriz straalt vertrouwen, rust en kracht uit, onderscheidt zich door de cliënt bewust te maken van zijn of haar eigen mogelijkheden en kwaliteiten, streeft hierin naar het hoogst haalbare.

 

 Bezoekadres: Kerkstraat 20 Velp 6883 HT Velp (Gld )  –   Postadres: Postbus 2179 6802 CD Arnhem   –   Tel: 026 – 8441435 –   Mail: info@boriz.nu

...............................................................................................................................................................